This page was last updated: November 9, 2012
תוכניות לימודים בסימולטור למבחני בגרות בישראל
Tell a friend about this page

איך הסימולטור עובד

הלימוד במערכת מבוסס על תרגול (מתוחכם) מבחנים אמריקאיים בתחום הלימוד שלכם, השאלות הן
שאלות ממבחנים שנעשו בתחום, בד"כ השאלות הן מהקטגוריות השונות מהם בנויה הבחינה הרשמית, הסימולאטור מאפשר לתרגל שאלות במספר צורות, הסימולטור עובד עם אלוגרתים משוכלל שתפקידו לנתח את המבחן שביצעתם בכל שלב

התהליך (הלימודי) הדידקטי בסימולטור

תלמיד שמסיים בחינה מקבל מהמערכת הכוונה לאופן המשך הלימוד, הסימולטור מתווה תוכנית לימודית שתואמת את ידיעותיו ובקיאותו של המתרגל  כדי לשפר את מיומנויות התלמיד בחומר
המערכת היא 'בינה מלאכותית' שלומדת את רמת קושי השאלות עפ"י כמות התלמידים ששגו בכל שאלה ושאלה, המערכת מאפשרת למתרגל לבחור את רמת שאלות בתרגול, וכל הנתונים נשמרים בחשבון האישי מתרגול לתרגול.

!!  בגרות בקלי קלות מכוונת אותך להצלחה שלך


פורום שאלות ותשובות עם המורים
לימודים למבחן בגרות בביולוגיה
לימודים למבחן בגרות בביולוגיהלימודים למבחן בגרות בביולוגיהלימודים למבחן בגרות בביולוגיה
לימודים למבחן בגרות בביולוגיה
לימודים למבחן בגרות בביולוגיה
לימודים למבחן בגרות בביולוגיהלימודים למבחן בגרות בביולוגיהלימודים למבחן בגרות בביולוגיה
לימודים למבחן בגרות בביולוגיה
_______ מועד הבחינה הקרובה
לימודים למבחן בגרות בביולוגיה
לימודים למבחן בגרות בביולוגיהלימודים למבחן בגרות בביולוגיהלימודים למבחן בגרות בביולוגיה
לימודים למבחן בגרות בביולוגיה
_______ מועד הבחינה הקרובה
לימודים למבחן בגרות בביולוגיה
לימודים למבחן בגרות בביולוגיהלימודים למבחן בגרות בביולוגיהלימודים למבחן בגרות בביולוגיה
לימודים למבחן בגרות בביולוגיה
_______ מועד הבחינה הקרובה
_______ מועד הבחינה הקרובה